PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2023.GODINU

Program rada SNM za 2023.   Program je dostupan i na linku https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/19/338/pdf.  

IZMJENE PLANA NABAVE – 2022.

Objavljene izmjene plana nabave – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

PLAN NABAVE – 2022.

Objavljeni plan nabave Stručne službe savjeta za nacionalne manjine za 2022_xlsx

REGISTAR UGOVORA – 2022.

Registar ugovora-Savjet za nacionalne manjine-2022

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE OBJAVILA POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

S obzirom na to da dijelu članova Savjeta za nacionalne manjine u travnju 2023. godine prestaje mandat, Vlada Republike Hrvatske…

ZAPISNIK 100. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

– Zapisnik 100. telefonske sjednice-usvojeni  

ODRŽANA 101. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer sazvao je 9. veljače 2023. godine 101. telefonsku sjednicu Savjeta. Članovi Savjeta su…

NAPUTAK O NAČINU PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

NAPUTAK O NAČINU PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S VELEPOSLANIKOM REPUBLIKE KOSOVO

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer 8. veljače 2023. primio je veleposlanika Republike Kosovo Martina Berishaja, na njegov zahtjev.…