ODRŽANA 101. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer sazvao je 9. veljače 2023. godine 101. telefonsku sjednicu Savjeta.

Članovi Savjeta su većinom glasova uz predloženi Dnevni red usvojili i Zapisnik 100. sjednice Savjeta. Donesen je Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu.

Razmotrene su informacije o prijedlozima programa pristiglih na Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini.

Na Javni poziv za 2023. godinu ukupno je izvršeno prijava po programima kulturne autonomije kako slijedi:

–     informiranje: 74 programa –      izdavaštvo: 82 programa

–     kulturni amaterizam: 462 programa

–     kulturne manifestacije: 603 programa

Udruge i ustanove 20 nacionalnih manjina predložile su za ostvarivanje programa kulturne autonomije dodjelu sredstava za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 9.807.963,68 eura (73.898.102,32 kuna) što u odnosu na 2022. godinu kada je bilo zatraženo 8.350.828,13 eura (62.919.314,54 kuna), predstavlja povećanje od 17,4 %.

U Državnom proračunu, u okviru aktivnosti Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, planirane su i osigurane tekuće donacije za sufinanciranje programa kulturne autonomije u 2023. godini u iznosu od 7.764.846,00 eura (odnosno 58.504.232,19 kuna), što je 20,62% više nego u 2022. godini kada je odobreno 6.437.616,96 eura (odnosno 48.504.225,00 kuna).