PROGRAM RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2023.GODINU

Program rada SNM za 2023.

 

Program je dostupan i na linku https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/19/338/pdf.