OBAVIJEST UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA O PRESTANKU EPIDEMIJE COVID-19

Obavijest o prestanku epidemije COVID-19-

informacije možete vidjeti i na linku Narodnih novina

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_51_842.html