Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje_izvjesce ZPPI-2022