Forgot Password

Nacionalne manjine u RH

Loader..

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

Narodne novine 155/2002 http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/2532.htm 1 HRVATSKI SABOR 2532 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA Proglašavam Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002. Broj: 01-081-02-3955/2 Zagreb, 19. prosinca 2002. Predsjednik Republike…

Izvješće o provedbi UZPNM – za 2017.

Izvješće o provedbi UZPNM – za 2017.

Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Zagreb, ožujak 2019. SADRŽAJ UVOD 2 Predsjedanje Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe 3 DIO I. PREGLED UNAPRJEĐENJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 5 Unaprjeđenje zakonodavstva 39 Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe 48…