Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjinaNacionalne manjine u RH

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

Narodne novine 155/2002 http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/2532.htm 1 HRVATSKI SABOR 2532 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU USTAVNOG…

Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Zagreb, ožujak 2019. SADRŽAJ UVOD…