ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava 2024

ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PRIJAVA PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA 2024. GODINU

Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa 2024

ODLUKA O OVLASTI PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Odluka o ovlasti predsjednika Savjeta za raspolaganje sredstvima-

ZAPISNIK 102. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

102. sjednica zapisnik-13.04.2023.-

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2023. GODINI

Odluka o rasporedu sredstava u 2023.. Poveznica na link u Narodnim novinama: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_42_756.html