ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA  DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2021. GODINUOdluke Savjeta

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2021. GODINU

Odluka 2021. 6.4.2021 Odluku možete vidjeti i na slijedećem linku Narodnih novina: LINK

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA ZA 2020. GODINU

Odluka 2020 – 21.04.2020   Odluku možete vidjeti i na linku Narodnih novina: LINKU  

Zapisnik 92. sjednice Savjeta za nacionalne manjine

Zapisnik 92.telefonske sjednice Savjeta

Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine-13.07.2020.  

Zapisnik 90. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

Zapisnik 90. telefonska sjednica Savjeta-03.06.2020.  

Odluka o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine

Odluka o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine-03.06.2020 (1)