ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID 19

Odluke 86. sjednice Savjeta za nacionalne manjine o prenamjenama sredstava za udruge nacionalnih manjina

Temeljem odredbe članka 35.stavka 4.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/02, 47/10 80/10 i 93/11) i odredbi Kriterija financiranja…

Odluka o imenovanju Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu

    Klasa:402-08/19-03/06 Ur.br:50438/03-19-04 Zagreb, 14.studenog 2019 godine   Na temelju članka 35.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/2002,…

Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu

  Klasa:402-08/19-07/01 Ur.br: 50438/03-19-02 Zagreb,14.studenog 2019 godine       Na osnovu članka 35. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina…

4 Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

      KLASA :402-08/19-03/06 URBROJ:50438-19-08 Zagreb, 14.studenog 2019 Na temelju članka 35 stavka 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih…