Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022. godini

Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022.

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2022. GODINU

Odluka o rasporedu sredstava za 2022. od 21.4.2022. Odluka je objavljena i na stranicama Narodnih novina, na slijedećem LINKU: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html…

Odluke o prenamjeni sredstava- 2021.god

Odluke o prenamjeni sredstava-2021

Zapisnik sa 95. sjednice Savjeta

Zapisnik sa 95. sjednice Savjeta (2)

ZAPISNIK 94. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zapisnik 94. telefonske sjednice SNM-a