ZAPISNIK 94. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zapisnik 94. telefonske sjednice SNM-a

Popis članova Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske

    SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE mandatno razdoblje 2019.-2023. POPIS ČLANOVA – ožujak 2021.   ALEKSANDAR TOLNAUER – predsjednik   VLADIMIR HAM – potpredsjednik   MIRJANA GALO – potpredsjednica   VLADIMIR BILEK – član/saborski zastupnik   DRAGANA JECKOV – članica/saborska zastupnica   ANJA ŠIMPRAGA – članica/saborska zastupnica   dr.sc. MILORAD…

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID 19

Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Savjet za nacionalne manjine KLASA: 402-08/18-03/05 URBROJ: 50438-18-05 Zagreb, 6. prosinca 2018. Na temelju članka 35 stavka 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina(NN br. 155/02,47/10,80/10 i 93/11), članka 2 stavka 1.2 i 3 Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i…

Kriteriji

FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH  

Program rada Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Savjet za nacionalne manjine Na temelju članka 35. i 36. stavka 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 4. stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 106/03), Savjet za nacionalne…

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Narodne novine 106/2003: http://www.nn.hr/članci/službeno/2003/1382.htm 1 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE 1382 Na teme­lju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim ma­njinama (»Narodne novine« br. 155/02), Savjet za nacionalne ma­njine, na sjednici održanoj 12. lip­nja 2003. godine, donio je STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE Članak 1. Ovim Statutom pobliže se određuje…