Zakonska osnova

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju cl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj Savjeta za nacionalne manjine, te oblike i načine suradnje s državnim tijelima ali i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina…

O Savjetu za nacionalne manjine

O Savjetu Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002., a objavljen u NN 155 od 23. prosinca 2002. Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike…