Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Savjet za nacionalne manjine KLASA: 402-08/18-03/05 URBROJ: 50438-18-05 Zagreb, 6. prosinca 2018. Na temelju članka 35 stavka 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina(NN br. 155/02,47/10,80/10 i 93/11), članka 2 stavka 1.2 i 3 Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i…

Kriteriji

FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH  

Program rada Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Savjet za nacionalne manjine Na temelju članka 35. i 36. stavka 8. i 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 4. stavka 1. alineje 3. Statuta Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 106/03), Savjet za nacionalne…

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Narodne novine 106/2003: http://www.nn.hr/članci/službeno/2003/1382.htm 1 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE 1382 Na teme­lju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim ma­njinama (»Narodne novine« br. 155/02), Savjet za nacionalne ma­njine, na sjednici održanoj 12. lip­nja 2003. godine, donio je STATUT SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE Članak 1. Ovim Statutom pobliže se određuje…

Zakonska osnova

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju cl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj Savjeta za nacionalne manjine, te oblike i načine suradnje s državnim tijelima ali i ostalim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina…

O Savjetu za nacionalne manjine

O Savjetu Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002., a objavljen u NN 155 od 23. prosinca 2002. Osnovan je s ciljem što učinkovitijeg sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike…