IZMJENE PLANA NABAVE – 2022.

Objavljene izmjene plana nabave – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

PLAN NABAVE – 2022.

Objavljeni plan nabave Stručne službe savjeta za nacionalne manjine za 2022_xlsx

REGISTAR UGOVORA – 2022.

Registar ugovora-Savjet za nacionalne manjine-2022

NAPUTAK O NAČINU PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

NAPUTAK O NAČINU PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII mjesec 2022.godineFinancijski izvještaji stručne službe

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII mjesec 2022.godine

bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdobblje I-XII mjesec 2022.godine