PRORAČUN

Za preuzimanje: 1. PONN01PR Opći dio za narodne novine 2. P0310 Posebni dio financijskog plana za područne riznice 3. PONN02PR…

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana SSSNM za razdoblje 2023.-2025.

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. GODINEFinancijski izvještaji stručne službe

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. GODINE

020 21 – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine – bilješke –

Evidencija zaprimljenih instrumenata osiguranja iz 2020. godine na dan 31.12. 2021.

020 21 – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine – bilješke – bilanca – prilog I.