Proračun Savjeta za nacionalne manjine RH za 2019. godinu

Proračun Savjeta za nacionalne manjine RH za 2019. godinu

Izvršenje proračuna Savjeta za nacionalne manjine u RH za 2018. godinu

Izvršenje proračuna Savjeta za nacionalne manjine RH za 2018. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH –

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2018. GODINE

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH…