REGISTAR UGOVORA – 2022.

Registar ugovora-Savjet za nacionalne manjine-2022

NAPUTAK O NAČINU PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

NAPUTAK O NAČINU PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII mjesec 2022.godineFinancijski izvještaji stručne službe

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII mjesec 2022.godine

bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdobblje I-XII mjesec 2022.godine    

PLAN NABAVE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2023. GODINU

Plan nabave za 2023.- Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

PRORAČUN

Za preuzimanje: 1. PONN01PR Opći dio za narodne novine 2. P0310 Posebni dio financijskog plana za područne riznice 3. PONN02PR…