Pregled sklopljenih ugovora i sporazumaOstalo stručne službe

Pregled sklopljenih ugovora i sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma Savjeta za nacionalne manjine RH o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2017. godinu

Ustrojstvo i konaktiStručna služba savjeta

Ustrojstvo i konakti

UNUTARNJE USTROJSTVO/KONTAKTI Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske adresa sjedišta: Zagreb, Mesnička 23 OIB: 35036123402 matični broj: 1730118…

Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjinePravni akti Službe

Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10,…