Izvršenje proračuna Savjeta za nacionalne manjine u RH za 2018. godinu

Izvršenje proračuna Savjeta za nacionalne manjine RH za 2018. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH –

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2018. GODINE

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH…

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta

Godisnji plan rada Strucne sluzbe savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu

Pregled sklopljenih ugovora i sporazumaOstalo stručne službe

Pregled sklopljenih ugovora i sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma Savjeta za nacionalne manjine RH o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2017. godinu

Ustrojstvo i konaktiStručna služba savjeta

Ustrojstvo i konakti

UNUTARNJE USTROJSTVO/KONTAKTI Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske adresa sjedišta: Zagreb, Mesnička 23 OIB: 35036123402 matični broj: 1730118…

Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjinePravni akti Službe

Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10,…