Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjinePravni akti Službe

Uredba o izmjeni Uredbi o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10,…