ODRŽANA 94. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

ODRŽANA 94. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

  S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju i provođenje mjera zaštite od epidemije bolesti COVID-19, a na temelju članka 11. Poslovnika o radu Savjeta za nacionalne manjine, Savjet za nacionalne manjine dana 14. travnja 2021. telefonskim je putem održao 94. sjednicu.   Na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona…