PRORAČUN

Za preuzimanje: 1. PONN01PR Opći dio za narodne novine 2. P0310 Posebni dio financijskog plana za područne riznice 3. PONN02PR Plan prihoda 4. PONN03PR Plan rashoda 5. PONN04PR Rashodi prema izvorima financiranja-1 6. PONN05PR Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 7. PONN06PR Račun financiranja 020 21 (1) 020 21 7a (1)  …