Osnovni podaci

 • Dragana Jeckov
 • Rođena 8. srpnja 1976. u Vinkovcima
 • Zastupnica u Hrvatskom saboru
 • Zastupa srpsku nacionalnu manjinu

 

Obrazovanje

 • VSS - diplomirana pravnica
 • Završila je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, Srbija

 

Profesionalna karijera

 • 2016. do danas zastupnica u Hrvatskom saboru
 • 2007. - 2016. sekretar Zajedničkog vijeća općina Vukovar

 

Funkcije i članstva

 • Potpredsjednica Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS)
 • Zamjenica predsjednika Srpskog narodnog vijeća - nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine (SNV)
 • Potpredsjednica Kluba zastupnika SDSS u Hrvatskom saboru
 • Članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Članica Odbora za ravnopravnost spolova
 • Članica Odbora za obitelj, mlade i sport