Vlada Republike Hrvatske osnovala je Stručnu službu Savjeta za nacionalne manjine Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina za obavljanje stručnih, analitičkih, administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova Savjeta.
Radom Stručne službe Savjeta upravlja predsjednik Savjeta za nacionalne manjine koji je ujedno i predstojnik službe kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine nakon provedenog javnog natječaja. Predstojnika službe u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predstojnika Stručne službe. Dužnost zamjenika predstojnika Stručne službe obnaša Tibor Varga.

Misija Stručne službe Savjeta je kroz podršku rada Savjetu održavati i unaprjeđivati dostignutu razinu zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina kroz financijsku potporu programima kulturne autonomije udruga i ustanova koje doprinose očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno integracijom u društvo daju doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Vizija Stručne službe Savjeta je kroz podršku rada Savjetu poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina.