U dijelu kulturne autonomije nacionalnih manjina, Savjet za nacionalne manjine sufinancira programe udruga i ustanova iz sljedećih područja:

  • informiranje
  • izdavaštvo
  • kulturni amaterizam i
  • kulturne manifestacije

Programi udruga i ustanova nacionalnih manjina trebaju doprinositi očuvanju etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta nacionalnih manjina, a istovremeno doprinositi kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Kroz programe informiranja sufinancira se izdavanje dnevnih, tjednih i mjesečnih listova, podlistaka, časopisa, dječjih časopisa na jeziku i pismu nacionalnih manjina (u nekim slučajevima i dvojezično, na jeziku i pismu nacionalne manjine i na hrvatskom jeziku i latinici), kao i uređivanje/održavanje web stranica udruga i ustanova nacionalnih manjina.

U okviru programa izdavaštva sufinancira se naklada knjiga na jeziku i pismu nacionalnih manjina, uobičajeno od autora koji su pripadnici pojedine nacionalne manjine.

Posebna pozornost poklanja se programima kulturnog amaterizma kojima se sufinancira djelovanje raznih vrsta amaterskih sekcija – folklornih, plesnih, pjevačkih, glazbenih, sviračkih, kazališnih, dramskih, recitatorskih, likovnih, tradicijskih i sl., kao i svih drugih oblika amaterskog okupljanja s ciljem očuvanja kulturnog, jezičnog, tradicijskog i etničkog identiteta pojedine nacionalne manjine.

Unutar programa kulturnih manifestacija Savjet sufinancira standardne oblike kulturnih manifestacija – smotre folklora i drugih vrsta amaterskog okupljanja, festivale, obilježavanja jubilarnih obljetnica djelovanja udruga i ustanova ili njezinih sekcija, susrete, stručne skupove, izložbe i slične oblike manifestacija jedne ili više nacionalnih manjina na lokalnoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini.