Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2024. godinu ("Narodne novine", broj 145/23)

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu ("Narodne novine", broj 19/23)

Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine”, broj 105/16, broj 81/20, broj 122/22 )

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 14/22)

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 9/21)

Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 19/20)

Statut Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 106/03)

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11-1981 i 93/11- 1982)

Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 18/97)

Ugovor između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 15/97)

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o suradnji u području kulture i obrazovanja ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 1/09)

Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 14/97)

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj ("Narodne novine - međunarodni ugovori" broj 8/95)