Vlada Republike Hrvatske, putem Savjeta za nacionalne manjine, za potrebe nacionalnih manjina raspoređuje sredstva za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Savjet temeljem Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16, 81/20 i 122/22) na godišnjoj razini donosi odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.

U okviru tog rasporeda odlukom se vrši i preraspodjela sredstava za programe kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina. Programi usuglašeni s tijelima državne vlasti te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave financirat će se i/ili sufinancirati kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova nacionalnih manjina.