Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2024. godinu

Godišnji plan terenskih izvida i kontrola Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu

Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2022. godinu

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu

Pravilnik o bodovnoj listi za vrednovanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina prijavljenih na javni poziv Savjeta za nacionalne manjine

Godišnji plan terenskih izvida i kontrola Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu