Zakon o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22)

Uredba o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine“, broj 77/03, 130/06, 79/12 i 87/18)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18)

Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14 i 114/22)

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 119/15 i 134/22)

Zakon o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, broj 70/17, broj 98/19 i broj 151/22)