Izjava o pristupačnosti

Savjet za nacionalne manjine nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Savjeta za nacionalne manjine koje se nalazi na adresi https://savjet.nacionalne-manjine.info/ .

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://savjet.nacionalne-manjine.info/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

  • sadržaj objavljen na mrežnom sjedištu nije dostupan u audiozapisu, kod vizualne provjere i potvrđivanja (eng. captcha) ne postoji mogućnost i zvučne provjere i potvrđivanja
  • pretraživanje sadržaja nije dostupno svim korisnicima jer nedostaju određeni alati odnosno pomagala, pretraživanje sadržaja nije moguće izvršiti na osnovu ključnih pojmova i kategorija, u dio arhiviranog materijala ulazi se preko vremenskih kategorija što otežava traženje određenog sadržaja;
  • dio slikovnih datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pojedine pdf datoteke su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata pa nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana, pdf datoteke se otvaraju u novom prozoru (tabu) preglednika

Savjet za nacionalne manjine u skladu sa svojim mogućnostima radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i prilagodbi svojih digitalnih sadržaja sukladno važećim propisima.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 7. veljače 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Savjeta za nacionalne manjine.

Izjava je zadnji put preispitana 7. veljače 2022. Savjet za nacionalne manjine će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Savjet za nacionalne manjine. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Savjeta za nacionalne manjine korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: savjet.manjine@sssnm.gov.hr, telefonski ili pisanim putem na adresu:

Savjet za nacionalne manjine
Mesnička 23,
10000 Zagreb.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr