Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine obrađuje osobne podatke građana (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679), i to samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.

Podaci koje Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine prikuplja i analizira su:

 • podaci o zaposlenicima
 • evidencija prisutnosti zaposlenika
 • podaci za prijem u državnu službu i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • podaci o vanjskim suradnicima
 • podaci o članovima Savjeta, imenovanim članovima povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela
 • evidencija zahtjeva i načina rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • evidencija zahtjeva i odgovora na upite građana
 • podaci vezani uz sufinanciranje programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina
 • evidencija posjetitelja službenih prostorija
 • evidencija podataka vezanih uz prisutnost na sastancima u organizaciji Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine
 • evidencije adresa sjedišta udruga i ustanova nacionalnih manjina koje se sufinanciraju putem Savjeta za nacionalne manjine i kontakata osoba ovlaštenih za njihovo zastupanje

 

Primatelji osobnih podataka

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela.

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

 

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka:

danijela.komadina@sssnm.gov.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: danijela.komadina@sssnm.gov.hr

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
Mesnička 23
10 000 Zagreb

Dokumenti: