Službeni rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine ukazuju na značajan pad ukupnog stanovništva u Republici Hrvatskoj što se još intenzivnije odrazilo na manjinskim zajednicama.

Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine broj pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj bio je 328 738, dok prema Popisu 2021. iznosi 240 079, dakle 88 659 odnosno 26.79% pripadnika manje.
U odnosu na 2011. godinu kada je pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj bilo 7,67%, 2021. godine ih je bilo 6,2% što je za 1,47% manje.

Iz rezultata Popisa 2021. proizlazi da je u Republici Hrvatskoj popisano 3.871.833 stanovnika od čega 240.079 pripadnika nacionalnih manjina kako slijedi: Albanaca 13.817 (0,36%), Austrijanaca 365 (0,01%), Bošnjaka 24.131 (0,62%), Bugara 262 (0,01%), Crnogoraca 3.127 (0,08%), Čeha 7.862 (0,20%), Mađara 10.315 (0,27%), Makedonaca 3.555 (0,09%), Nijemaca 3.034 (0,08%), Poljaka 657 (0,02%), Roma 17.980 (0.46%), Rumunja 337 (0.01%), Rusa 1.481 (0,04%), Rusina 1.343 (0,03%) Slovaka, 3.688 (0,10%), Slovenaca 7.729 (0,20%), Srba 123.892 (3,20%), Talijana 13.763 (0,36%), Turaka 404 (0,01%), Ukrajinaca 1.905 (0,05%), Vlaha 22 (0,00%) i Židova 410 (0,01%).
Od 22 nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj njih 16 je zabilježilo pad broja pripadnika, dok samo šest nacionalnih manjina bilježi brojčani rast.

Prikaz rasta odnosno pada broja pripadnika 22 nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva Republike Hrvatske u odnosu na Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine:

 

Nacionalna manjina 2011. 2021. pad rast
Talijani 17.807,00 13.763,00 22,71%  
Srbi 186.633,00 123.892,00 33,61%  
Mađari 14.064,00 10.315,00 26,65%  
Česi 9.641,00 7.862,00 18,45%  
Slovaci 4.753,00 3.688,00 22,40%  
Romi 16.975,00 17.980,00   5,92%
Bošnjaci 31.479,00 24.131,00 23,34%  
Albanci 17.513,00 13.817,00 21,10%  
Židovi 509 410 19,44%  
Austrijanci 297 365   22,89%
Bugari 350 262 25,14%  
Crnogorci 4.517,00 3.127,00 30,77%  
Makedonci 4.138,00 3.555,00 14.08%  
Nijemci 2.965,00 3.034,00   2.32%
Poljaci 672 657 2,23%  
Rumunji 435 337 22,52%  
Rusi 1.279,00 1.481,00   15,79%
Rusini 1.936,00 1.343,00 30,63%  
Slovenci 10.517,00 7.729,00 26.50%  
Turci 367 404   10,08%
Ukrajinci 1.878,00 1.905,00   1.43%
Vlasi 29 22 24,13%  

 

Link:
Državni zavod za statistiku