Plan nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2024. godinu

Izmjene Plana nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu

Plan nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu

Izmjene Plana nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2022. godinu

Plan nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2022. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu

Plan nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2021. godinu

Plan nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu nakon 2. rebalansa Državnog proračuna

Izmjene i dopune Plana nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu

Plan nabave Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu