Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 36. stavaka 1. i 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske na 234. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine imenovala novi saziv Savjeta za nacionalne manjine.

Za predsjednika Savjeta za nacionalne manjine imenovan je Tibor Varga.

Za potpredsjednike Savjeta za nacionalne manjine imenovani su:

Za članove Savjeta za nacionalne manjine, iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina imenovani su:

Za članove Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, koje su za članove predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina imenovani su:

Temeljem članka 36. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina članovi Savjeta su i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru

Linkovi:

  • Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju potpredsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednika, potpredsjednika i dijela članova Savjeta za nacionalne manjine („Narodne novine, broj 83/23)
  • Hrvatski sabor