Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Adresa:
Zagreb, Mesnička 23
OIB: 35036123402
matični broj: 1730118

Adresa e-pošte za primitak upita i drugih podnesaka:
savjet.manjine@sssnm.gov.hr

Telefon:
01/4569-286

Čelnik tijela

Tibor Varga

predsjednik Savjeta za nacionalne manjine i predstojnik Stručne službe Savjeta

Telefon:

01/4569-286

Adresa e-pošte:

tibor.varga@sssnm.gov.hr

 

Službenici Stručne službe Savjeta

 1. Ida Balić, dipl. oec., zamjenica predstojnika
  Adresa e-pošte: ida.balic@sssnm.gov.hr
  Telefon: 01/6303-931
 2. Danijela Komadina, dipl. iur., savjetnica
  Adresa e-pošte: danijela.komadina@sssnm.gov.hr
  Telefon: 01/6303-461
 3. Josipa Marković, dipl. iur., savjetnica
  Adresa e-pošte: josipa.markovic@sssnm.gov.hr
  Telefon:01/4569-761
 4. Mihaela Tešić, dipl. oec., savjetnica
  Adresa e-pošte: mihaela.tesic@sssnm.gov.hr
  Telefon:01/4569-269
 5. Zdenka Omrčen, viša referentica
  Adresa e-pošte: zdenka.omrcen@sssnm.gov.hr
  Telefon:01/4569-374
 6. Jasna Bogdanić, referentica
  Adresa e-pošte: jasna.bogdanic@sssnm.gov.hr
  Telefon:01/4569-286

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
8:00 – 16:00 sati