Osnovni podaci

 • Ermina Lekaj Prljaskaj
 • Rođena 15. srpnja 1971. u Prizrenu, Republika Kosovo
 • Zastupnica u Hrvatskom saboru
 • Udana
 • Zastupa albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu

 

Obrazovanje

 • VSS - diplomirana pravnica
 • 2019. upisala program stručnog usavršavanja za voditeljicu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova na Visokoj poslovnoj školi PAR u Rijeci
 • 2016. upisala poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
 • 2010. položila Ispit za stručnjaka javne nabave u Ministarstvu gospodarstva
 • 2005. položila Pravosudni ispit položila u Ministarstvu pravosuđa
 • 2000. položila ispit za stalnog sudskog tumača za albanski jezik
 • 1996. diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
 • osnovnu i srednju školu završila u Prizrenu

 

Profesionalna karijera

 • 2016. saborska zastupnica 9. saziva i predstavnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru,
 • 2016. članica Odbora za pravosuđe, Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • 2016. voditeljica Hrvatsko - albanske međuparlamentarne skupine prijateljstva
 • 2015. - 2016. saborska zastupnica 8. saziva i predstavnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru
 • 2015. - 2016. članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav
 • 2015. - 2016. voditeljica Hrvatsko - albanske međuparlamentarne skupine prijateljstva
 • voditeljica pravnih poslova i kadrovske službe u Vodovodu Žrnovnica u Novom Vinodolskom
 • pravna služba u Jadran Crikvenica Hoteli i kampovi - Jadran d.d.

 

Politička karijera

 • članica Vijeća albanske nacionalne manjine Primorsko - goranske županije
 • članica Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije
 • predsjednica Zajednice Albanaca Primorsko-goranske županije
 • suosnivačica Kulturno umjetničkog društva Shota u Rijeci

 

Jezici

 • albanski
 • engleski
 • turski

 

Ostalo

 • počasna građanka Grada Llezhe
 • i dobitnica priznanja predsjednika Republike Albanije (Zlatni orao) za osobite zasluge u promociji albanske dijaspore
 • humanitarni rad