Osnovni podaci

 • Furio Radin
 • Rođen 1. lipnja 1950. u Puli
 • Potpredsjednik Hrvatskog sabora
 • Zastupnik talijanske nacionalne manjine

 

Obrazovanje

 • VSS - diplomirani psiholog; doktorat u polju društvenih znanosti - polje psihologije
 • 1975. diplomirao i doktorirao (1994.) psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

Politička karijera

 • 2017. Hrvatski sabor na 4. sjednici, održanoj 19. lipnja 2017., donio je odluku o izboru nezavisnog zastupnika Furia Radina na dužnost potpredsjednika Hrvatskoga sabora
 • 1992. izabran u Hrvatski sabor za zastupnika talijanske manjine (osam mandata), predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora (šest mandata)
 • Član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (od 1992.)
 • Član Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora (u VI., VII. i VIII. mandatu),
 • Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a (u VIII. mandatu)
 • Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a (VI., VII. i VIII. mandatu)
 • 2006. - 2018. predsjednik Talijanske unije (do 2018.)
 • 1993. - 2019. vijećnik Skupštine Istarske županije

 

Profesionalna karijera

 • Radio i predavao na sveučilištima u Zagrebu (Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i na Tehničkoj vojnoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu), Rijeci (povijest psihologije na studiju psihologije) i Državnom sveučilištu u Milanu (Sociologija mladih na studiju sociologije)

 

Članstva

 • Član Talijanske zajednice Pula i Talijanske unije

 

Knjige/ publikacije

 • Autor nekoliko knjiga i većeg broja znanstvenih publikacija iz područja psihologije i sociologije mladih, psihologije autoritarnosti, ličnosti, ponašanja ljudi u izvanrednim i kriznim situacijama, socijalne psihologije ekstremnih navijačkih skupina te položaja i stavova etničkih skupina

 

Odlikovanja

 • Red talijanske zvijezde (Cavaliere di Grand Croce – Vitez Velikoga Križa) i talijanskog Ordena solidarnosti (Grande ufficiale - Visoki časnik)