Osnovni podaci

 • Vladimir Bilek
 • Rođen 10. srpnja 1979. u Pakracu
 • Zastupnik u Hrvatskom saboru
 • Zastupa češku i slovačku nacionalnu manjinu

 

Obrazovanje

 • Završio Fakultet/ Libertas međunarodno sveučilište Zagreb/ Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) međunarodnih odnosa i stekao akademski naziv univ. bacc. rel. int
 • Tehnička škola Daruvar/ Smjer elektrotehničar

 

Profesionalna karijera

 • 2013. zamjenik gradonačelnika Grada Daruvara iz reda pripadnika češke nacionalne manjine
 • 2011. zastupnik u Hrvatskom saboru za češku i slovačku nacionalnu manjinu
 • 2004. - 2011. nositelj gospodarstva, Uzgoj i selekcija, Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG“BILEK”

 

Dodatna edukacija

 • 2012. Uvjerenje „ Pravila i funkcioniranje poljoprivrednih zadruga „/ The Texas A&M University System USA
 • 2012. Uvjerenje „ Razvoj poljoprivrednih zadruga“ Cochran Fellowship Program USA
 • 2006. Uvjerenje za obavljanje poslova pčelara/ Pučko otvoreno učilište Daruvar
 • 2005. Računalni operater/ Pučko otvoreno učilište Daruvar

 

Funkcije i članstva

 • Član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (od 31.07.2020.)
 • Član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije (od 31.07.2020.)
 • Član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije (od 31.07.2020.)
 • Član Nacionalnog vijeća za vode iz reda zastupnika (od 16.10.2020.)