Osnovni podaci

 • Zoran Ferber
 • Rođen 31. svibnja 1969. u Zagrebu
 • Predstavnik židovske nacionalne manjine

 

Obrazovanje

 • 1996. završio Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, stekao zvanje diplomiranog ekonomiste

 

Profesionalna karijera

 • 2022. - pa nadalje glavni tajnik Židovske općine Zagreb
 • 2017. - 2022. viši stručni savjetnik u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
 • 2006. - 2016. direktor poslovnog centra za međunarodne klijente Zagrebačke banke d.d.
 • 1998. - 2006. manager poslovnog odnosa s korporativnim klijentima, Analitičar tržišta kapitala Raiffeisenbank Austria d.d.
 • 1997. - 1998. analitičar tržišta kapitala CAIB d.d.
 • 1996. - 1997. rad na brokerskim poslovima u sektoru Riznice Zagrebačke banke d.d.

 

Dodatna edukacija

 • Državni ispit II. razine, Ministarstvo uprave i pravosuđa
 • Ispit javne nabave, Ministarstvo gospodarstva
 • Investicijski savjetnik, Hrvatska udruga financijskih analitičara

 

Funkcije i članstva

 • od 2023. član Savjeta za nacionalne manjine