U petak 19. travnja 2024. u 10.30 sati održat će se 106. sjednica Savjeta za nacionalne manjine, dvorana 121/I, zgrada Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2.
 
Dnevni red:

 

  1. Godišnje Izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 145/22, 63/23 i 129/23) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

  1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini

 

  1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2024. godini

 

  1. Razno.