Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Tibor Varga sazvao je 6. ožujka 2024. godine 105. telefonsku sjednicu Savjeta.

Članovi Savjeta su većinom glasova uz predloženi Dnevni red usvojili i Zapisnik  104. sjednice Savjeta.

Razmotrene su informacije o prijedlozima programa pristiglih na Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Na Javni poziv za 2024. godinu ukupno je izvršeno prijava po programima kulturne autonomije kako slijedi:

  • informiranje: 92 programa
  • izdavaštvo: 100 programa
  • kulturni amaterizam: 485 programa
  • kulturne manifestacije: 663 programa.

Udruge i ustanove dvadeset (20) nacionalnih manjina predložile su za ostvarivanje programa kulturne autonomije dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 12.784.176 EUR, što u odnosu na 2023. godinu kada je bilo zatraženo 9.807.964 EUR, predstavlja povećanje od 30 %.

U Državnom proračunu, u okviru aktivnosti Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, planirane su i osigurane tekuće donacije za sufinanciranje programa kulturne autonomije u 2024. godini u iznosu od 9.706.057 EUR, što je 25% više nego u 2023. kada je odobreno 7.764.846,00 EUR.