Od 1. lipnja 2021. mijenjaju se mail adrese Savjeta za nacionalne manjine RH

 

Dosadašnja adresa Savjeta za nacionalne manjine

savjet.manjine@ssssnm.vlada.hr   od 1. lipnja bit će savjet.manjine@sssnm.gov.hr

 

Dosadašnja adresa predsjednika Savjeta za nacionalne manjine

 

aleksandar.tolnauer@sssnm.vlada.hr od 1.lipnja bit će aleksandar.tolnauer@sssnm.gov.hr

 

Promjene će biti pravovremeno izvršene na web stranici Savjeta za nacionalne manjine.