SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE-uputa za stranke COVID 19-04.11.2020