Savjet za nacionalne manjine na godišnjoj razini dostavlja izvješće pučkoj pravobraniteljici. Izvješće obuhvaća pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti Savjeta temeljem članka 35. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11-1981 i 93/11- 1982). Sastavlja se u vidu analize i evaluacije temeljem kontinuiranog praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode te drugih pitanja kojima se uređuju prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj iz nadležnosti Savjeta.
Svrha podnošenja izvješća je unaprjeđenje i oživotvorenje praktične primjene prava nacionalnih manjina zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Godišnje izvješće pučke pravobraniteljice je neovisna analiza i ocjena stanja zaštite ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj. Izvješće sadrži i preporuke kojima je cilj i svrha jačanje zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj te otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.
Pučka pravobraniteljica, temeljem članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju („Narodne novine“, broj 76/12), članka 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije ("Narodne novine", broj 85/08 i 112/12), članka 9. Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja ("Narodne novine", broj 18/11 i 33/15) i članka 24. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22), Hrvatskom saboru, podnosi redovito godišnje izvješće.

Godišnja izvješća objavljuju se na internetskim stranicama pučke pravobraniteljice i Hrvatskog sabora.

Linkovi: