Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. – 2022. godinu.

Na sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine donijela je Odluku o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. – 2025. godinu.

Savjet temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, raspodjeljuje sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije.

U okviru Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine odnosno posebnog cilja „Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini“ Savjet je nositelj provedbe mjere „3.3. Poticanje sudjelovanja Roma, posebno žena i mladih, u društvenom, kulturnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini“.
U sklopu mjere Savjet provodi aktivnost „3.3.2. Financiranje

  • programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku) i
  • programa za stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.”

Praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećih Akcijskih planova u nadležnosti je Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kojemu Savjet o provedbi mjere podnosi godišnje izvješće.

Linkovi: