Akti i odluke

Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2024. godini

Odluka o osnivanju Radne skupine sa zadaćom izrade prijedloga novih kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava 2024

Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za 2024. godinu

Odluka o prenamjeni sredstava za 2023. godinu sa 103. sjednice Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o ovlasti predsjednika Savjeta za nacionalne manjine za raspolaganje sredstvima

Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2023. godini

Odluka o rasporedu sredstava za potrebe nacionalnih manjina u 2023. godini

Odluke o prenamjeni sredstava za udruge i ustanove nacionalnih manjina donesene na 100. sjednici savjeta za nacionalne manjine

Odluka o imenovanju komisije za otvaranje prijava pristiglih na javni poziv za 2023. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2023. godinu

Odluke o prenamjeni sredstava za udruge nacionalnih manjina donesene na 99. sjednici Savjeta za nacionalne manjine

Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022. godini

Odluka o rasporedu sredstava Državnog proračuna za nacionalne manjine za 2022. godinu

Odluke o prenamjeni sredstava - 2021. godina

Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2021. godini

Odluka o rasporedu sredstava Državnog proračuna za nacionalne manjine za 2021. godinu

Odluka o dopuni kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa

Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2020. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2020. godini