U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine 7. prosinca 2023. u prostorijama Novinarskog doma u Zagrebu održan je „Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2024. godinu i predaji godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2023. godinu“.

Uvodnu riječ imao je predsjednik Savjeta Tibor Varga koji je prisutne predstavnike udruga i ustanova izvijestio da je u prijedlogu Državnog proračuna za 2024. godinu Vlada Republike Hrvatske osigurala za programe kulturne autonomije 25% više sredstava nego u prethodnoj 2023. godini.

O financijskom poslovanju i izvještavanju neprofitnih organizacija izlagala je Hajdica Filipčić, voditeljica Službe za neprofitno računovodstvo i izvještavanje Ministarstva financija.

Zamjenica predstojnika Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine Ida Balić izlagala je o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije putem interneta za 2024. godinu sa osvrtom na greške koje se najčešće javljaju u praksi pri pripremi prijedloga programa za Javni poziv.

Predsjednik Savjeta Tibor Varga govorio je i o interaktivnoj predaji godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2023. godinu.

Okupljenima na Seminaru obratio se i član Savjeta za nacionalne manjine i zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Vladimir Bilek.