Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje I-XII mjesec 2022.godine

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje I-XII mjesec 2022.godine

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.siječnja 2021. – 31.prosinca 2021.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2021. GODINE

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. GODINE

STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE – IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 1.SIJEČNJA -31.PROSINCA 2020.

STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE- BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31-12. 2020. GODINE

STRUČNA SLUŽBA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE – BILJEŠKE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2020. GODINE

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika