Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Tibor Varga primio je 3. travnja 2024. u prostorijama Stručne službe Savjeta u posjet predsjednika Vijeća talijanske autohtone nacionalne manjine Istarske županije Ennia Forlania i predsjednika Vijeća talijanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije Maura Graziania.

Sastanku su prisustovale zamjenica predstojnika Stručne službe Savjeta Ida Balić i savjetnice u Stručnoj službi Savjeta Danijela Komadina i Josipa Marković.

Teme sastanka bile su nedostatci vezani uz primjenu u praksi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u dijelu koji se odnosi na ulogu i poziciju vijeća nacionalnih manjina. Prisutni su se usuglasili kako je sazrelo vrijeme da se ojača uloga i pozicija vijeća i predstavnika kao važnih poluga ostvarivanja prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou budući da je lokalni nivo najvažniji za kvalitetno ostvarivanje manjinskih prava.

Vezano uz rezultate Popisa stanovništva 2021. i pad učešća pripadnika manjina u ukupnom stanovništvu koji su imali izravan utjecaj na provedene izbore budući da su prestali postojati uvjeti za izbor 70 vijeća, sudionici sastanka složili su se u pristupu da se prava koja je pojedina manjina ostvarivala i dalje primjenjuje kao vrsta stečenih prava, te da brojevi ne budu presudni i isključivi uvjet za ostvarivanja toga prava što se posebno odnosi na pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma.

Teme sastanka bile su i druga važna pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na pravo na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, te pravo na pristup sredstvima javnog priopćavanja.