Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer na poziv Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zaklade Friedrich Ebert Stiftung i Akademske mreže za suradnju u jugoistočnoj Europi, sudjelovao je na  24. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima“ koja se održala na Brijunima od 07. do 09. rujna 2020.

Na skupu je sudjelovao u svojstvu moderatora na temu: Globalni sigurnosni izazovi; Ekonomska politika kao varijabla nacionalne sigurnosti; Korupcija kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti i Hibridni odgovor EU na rusku politizaciju plinske trgovine u cilju jačanja energetske sigurnosti.

Cilj znanstvenog skupa bio je razmatranje tema vezanih uz poziciju nacionalnih manjina, migracije i sigurnosti u novim okolnostima Covid-19,  u sklopu znanstveno- kritičnog vrednovanja s političkog, pravnog, sigurnosnog, geopolitičkog, gospodarskog, obrazovnog, socijalnog, duhovnog i kulturnog aspekta.