Dana 21. travnja 2020. je održana  89. telefonska sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na dnevnom redu su bile slijedeće točke:

  1. Usvajanje zapisnika s 88. sjednice,
  2. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 36. stavka 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Savjet je donio

 

O D L U K U

 

o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK SAVJETA

 

                                                                                          Aleksandar Tolnauer          

 

> Odluka 2020 – 21.04.2020 (1)